01 Blog
Admin
BOŞANMA SÜREÇLERİNDE DANIŞMANLIK DESTEĞİNİN ÖNEM)

Aile Toplumun Temelini Oluşturan önemli bir sosyal çevredir. Her aile farklı bir sistemdir ve kendi içinde özeldir. Bu nedenle yaşantılarımızı ve sorunlarımızı diğer aileler ile kıyaslamak doğru değildir. Evlilikteki sorunların çözülmemesi nedeniyle ailenin dağılması olayı olan boşanma; ilk olarak düşünsel boyutta ortaya çıkar kişilerin bu kararı vermesi zor bir bilişsel süreçtir. Daha sonra duygusal boyutla birleşir ve hukuki karar ile kesinleşir. Kişilerin yeni bir yaşam düzeni kurmalarıyla sonlanan bu süreç içerisinde ekonomik, psikolojik ve sosyal boyutlar gibi bazı boyutları içerir.

Boşanma sürecinde, işin içine ayrılmanın yanı sıra, kin, nefret, öfke ve intikam duyguları da karışabiliyor. Ya da iki tarafında birbiriyle şiddetli geçimsizlik yaşamaları birbirlerine olan nefret ve kin duygusunu ortaya çıkara biliyor. Özellikle boşanma kararını tek bir kişi verdiyse ve diğer taraf boşanmak istemiyorsa, boşanmak istemeyen tarafta, terk edilme, beğenilmeme gibi durumların yol açtığı özgüvensizlik ve yetersizlik duyguları oluşabiliyor. Çiftlerin boşanma öncesi Boşanma esnası ve sonrasında çocuklar da bu durumlara oldukça maruz kalıyorlar ve bunun çocuklar üzerinde duygusal, sosyal, davranışsal, psikolojik, akademik ve ekonomik etkileri vardır. Boşanmış ebeveynlerin çocukları zamanında destek alamadıklarında genel olarak; öfke problemleri, kurallara karşı gelme, depresyon, güvensizlik, endişe, zayıf benlik algısı, özgüven eksikliği, geç sosyalleşme gibi sorunlar yaşamaktadırlar. Zamanında Uzman desteği almayan bu çocuklar yaşamları boyunca bu konularla mücadele etmek zorunda kalabilirler. Sağlıklı Bir Boşanma için en uygunu iki eş arasında çözümlenmesidir aile veya 3.kişilerin bu sürece dahil olmaması oldukça önemlidir. Mahkeme süreci her iki eş içinde oldukça yıpratıcı olabilir. Nafaka, velayet veya uzlaşılması gereken herhangi bir durumda ortak karar alabilmek çok önemlidir. Eğer Anlaşma konusunda problemler yaşanıyorsa süreci daha sakin ve iki tarafında bu durumdan en az düzeyde etkilenmesi mühimdir. Bunun için Aile Arabuluculuğuna Başvurulabilir. Aile Arabuluculuğu ayrılık ya da boşanma aşamasında olan kişilerin anlaşmazlıklarını tarafsız bir Arabulucu yardımıyla çözümleyerek mahkeme süreci öncesinde ortak bir uzlaşmaya varabilmelerini sağlamaya yönelik bir uygulamadır. Arabuluculuğun Avantajları şu şekildedir. Zaman Kazandırır, Mali avantajlar sunar, Tüm konular gözden geçirilir, Süreç Basit ve Sadedir, Kontrol tarafların elindedir, Güvenli bir süreç işler ve Etkilidir. Boşanma Süreci psiko-sosyal açıdan her birey için değişiklik göstere bilir. Başa çıkılamayan durumlar söz konusu olduğunda Sorunlarınızın çözümünde geç kalmadan aile danışmanlığı hizmetine  başvurmanız önemlidir.

 

 

 

 

                                                                     DİLARA HANIM ALKAN

                                                          Aile Danışmanı/Sosyal Hizmet Uzmanı